top of page

עמודי טוטם

עמודי הטוטם

גזעי עץ ישרים ועצומים בגבהם מתנשאים אל על מתוך האדמה מגולפים בסמלים ודימויים מעולם הטבע (בעיקר חיות). רובם נמצאו בצפון מערב יבשת אמריקה בחבל ארץ בשם קולומביה הבריטית. ידוע על חמישה שבטים שחיו שם.

 

לכל שבט חיה המסמלת איכות קמאית אשר קשורה לבריאתה , אורח חייה, ומקומה בטבע. איכות המתפתחת במהלך האבולוציה. ההזדהות של הילידים עים חיה מסוימת שהיתה ה”טוטם” שלהם נבעה ממיפגש עימה בטבע וקשר קרוב לחיה.


לכל אדם היתה חית טוטם משלו. אשר את תכונותיה כיבד ושאף לממשם בעצמו. הוא לא אכל מבשרה ונהג לאסוף חלקים מגופה כמו קרן, פרווה או נוצה ולשמרם עליו. אחד מזקני השבט מספר כי בסביבות המאה ה-15 התגלגל ונסחף על ידי האוקינוס גזע מגולף ענק ונחת לו על החוף. הילידים גילו אותו השתאו וחקרו אותו.עם הזמן החלו הכינו כלים מתאימים לגילוף והחלו לגלף גזעי ארז עצומים ולספר את ספורם.

לסמלים המפוסלים יש משמעות הקשורה לאנשים בשבט ולמעשיהם - לרוב רק בן שבט יצליח להבין את הספור המסופר.

סוגי טוטמים

טוטם הרואי

טוטם המספר סיפור של אירוע בשבט.
הוזמן בד”כ על ידי האדם שלו קרה הארוע.

טוטם זכרון

בד”כ לזכרו ולפארו של מנהיג מסוים. היה גבוה ודק עם דמות טוטם אחת בראשו או שהיה מספר סיפור עם יותר דמויות והיה מקבל את אשור נכבדי השבטים לאמיתותו לפני טקס הפוטלץ, טקס נתינה והכרה בין שבטי מרגש ביותר.

טוטם ביתי

גולף בעמוד התומך המרכזי של הבית או בעמוד פינתי.
בד”כ סיפר על שמות וחיות הטוטם של בני המשפחה.
יש והועתק במעבר המשפחה לבית החדש.

טוטם קבלת פנים

זה טוטם נמוך יחסית שהוצב על חוף הים בכניסה לשבט וגולף בטוטם של האב הקדום של אותו שבט.

טוטם מצבה

כ-4 מ’ גובהו. בראשו קופסת עץ בה נטמנה גופת הנפטר מגולף בחיית הטוטם של הנפטר.

bottom of page