top of page

עמוד הטוטם 

בגבעת חביבה

עמוד הטוטם בגבעת חביבה

גבעת חביבה, מרכז יהודי-ערבי.
2002


שיתוף פעולה עם אתי, מנהלת מרכז האומנויות וסעיד מהמועצה. הגזע המתין בעין-שמר ונתרם על-ידי שלמה אראל. השתתפו בפרויקט: חרובי, טל בשן, מירווט עיסא ושלמה אראל. הנוער הגיע מהכפר הערבי מייסר ומבתי הספר האזוריים.

 

בתהליך מרוכז של שבועיים יצרנו הכרות בין בני הנוער ויחדיו נבחרו וגולפו סמלי שלום. המפגש המרוכז היה מוצלח, התאפיין באירוח נפלא ומקצועי עם רגישות רבה.


סמלים למעלה מלמטה:
יונת השלום – הכרות של הבית.
דולפין – שמחה, משחק, אינטלגנציה גבוהה.
שמש מאירה על גוזלי יונה.
ידיים יוצאות מהשורשים אל עבר פרח.
לב הזהב שבמרכז השמש.

גלרייה

ad8
ad9
ad3
ad2
ad4
ad6
ad5
ad7
ad1
ad10
ad16
ad11
ad12
ad15
ad14
ad13
bottom of page