top of page

עמוד הטוטם

בבית הספר אדם

עמוד הטוטם בבת הספר אדם

ירושלים, רחוב עמק רפאים

1999-2002

עמוד השלום הראשון אותו גילפו כיתות ז-ח בשיתוף פעולה עם המורה אייל בלוך. העמוד גולף בעץ ארז אדום שיבוא מקנדה ונתרם עלידי אלה יונגמן (אחותי), והוא מוצב ברחבת בית הספר בשכונה הגרמנית בירושלים.

 

תהליך הפיסול ארך כשנה וחצי. נפגשנו פעם בשבוע. חוסר שתוף הפעולה של צוות בית הספר התאזן כתמיכה חמה וערכית של הורי התלמידים.

סמלים מלמטה למעלה:

ילדי העולם מתחבקים על פני כדור הארץ.

פיל אוחז חרב בחדקו המשתנה לפרח – סמל מלוכה ופוריות, סמל קמאי של כוח ועצמה, מבשר על מזל טוב והצלחה.

אחוד הנצרות האיסלם והיהדות – אל אחד.

וגר זאב עים כבש – חזון אחרית הימים.

העיט – התרוממות הרוח. ריפוי ויצירה ראייה רחבה ותפיסה חדה. מחבר שמיים וארץ – שליחה של השמש.

לו יהי.

גלרייה

ad10
ad11
ad9a
ad9
ad8
ad7
ad6
2
ad1
3
ad2
ad3
ad4
ad5
1
bottom of page