top of page

אדם בטבע

אדם בטבע

הר אדר

2006-2005

יצירה המשכית לעץ הבריאה.
 

אנו כבר קבוצה, כמו משפחה בשבט… זכרון היצירה בדמנו ואנו ממשיכים. שלמה אראל מטהר את אורוות הסוסים שלו בצפון ותורם גזע אדיר מימדים של אקליפטוס אדום שבנקודה מסוימת רוחבו מעל 3.5 מ. על שורשיו – קוטר המאפשר כניסה פנימה… יצרנו מעל שנתיים ימים ,ללא לאות ואבירם תומך בנו.


הגזע עמד על הקרקע 2 פיגומים ניבנו לפסל את כולו -3 מפלסי יצירה השתלבו זה בזה וחויית המעגל היתה שלמה. 

 

סדר הגילוף מלמטה למעלה:

זיקית עצומת מימדים.
2 ציפורי שיר נודדות, נחות בדרך לאפריקה.
ברלה עצום כמעט כל גופו מחוץ לשבלולו.

תן מתבונן, בוהה.

חיפושית פרעונית.

ראש גמל.

לביאה.

קומודו משתרג מלב הגזע.

ראש יחמור צעיר.

לב הגזע.

מאחור:

ידענקית בטוחה ותומכת, בין אצבעותיה עורב עיצי.

הקבוצה:
אמנון לוי, אמיר באומפלד, גבי בן-נון, גבי שפע, זהבה אפרתי, יגאל זקן, נורית גז, קובי אבידן, רחל אקשטין ואורחים יקרים רבים.

גלרייה

15
13
12
11
10
9
8
2
3
1 (1)
4
5
6
7
1a
bottom of page