top of page

גילוף עץ לחיים

גילוף עץ לחיים

ברלין, גרמניה, 2006

בחודש אוגוסט 2006 באי ואנזה התקיים פרויקט פיסול בשם “Carve a tree for life”. בפרויקט השתתפו בני נוער ובוגרים מ-4 מדינות:
גרמניה – המארחת.
תורכיה – סטודנטים ליחסם בינלאומים.
פלסתין – סטודנטים המתגוררים בבית לחם ובירושלים.
ישראל – בני נוער מהעיירה שדרות.

המפגש ארך שבועיים ימים במהלכו גילפו המשתתפים גזע עץ אלון כבן 200 שנה שגדל בפארק בברלין ונתרם בשל מחלה. אורכו 12 מ’, וצורתו V

 

הסמלים מלמטה למעלה:

עוף החול נולד מחדש.

משמאלו ילדים מתנדנדים בנדנדה.

מעל לב ענק פעור ובתוכו עובר ואליו מתנקזים, זורמים מים רבים.

מימין צב מטפס ללא לאות כלפי מעלה משאיר עקבותיו בגזע.

בענף ימין יד אשה מוזגת מיים מכד.

בענף שמאל יד גבר מוזגת מיים מכד.

מסביבם מסכות של פני אדם המביעות רגשות שונים.

למעלה מעל ליד האישה מגולף מפתח המים המיצרי.

ומעל ליד הגבר מפוסל עוף החול עולה כלהבות.

מסכות פנים.

הצוות שהשתתף בפרויקט כלל את שלמה הראל מקבוץ משמר העמק, אייל בלוך מירושלים ופולקר מהאנובר, גרמניה.

גלרייה

15
13
14
12
11
10
9
2
1
3
16
17
5
8
6
7
4
bottom of page