top of page

יצירה משותפת

יצירה משותפת

כמו בעמודי השלום, יצירה המשותפת היא ביטוי של קבוצה בנושא אקטואלי דרך חומר כלשהו. מטרת היצירה הינה לעורר מודעות אישית וקבוצתית. עם סיומה והצבתה הקהל נחשף לה ונעשה מודע. בדרך זו מתפשטות אדוות הכוונה הראשונית.

זו דרך להעלות לשיחה ולהתבונן בנושאים אקטואליים, לעורר מין התת מודע סמלים ובחירות ולשקף אותם ביצירה תלת מימדית. ההגשמה מעבירה מסרים. ככל שהקבוצה שיצרה עברה תהליך עמוק ויצורתי יותר – היצירה מדהימה ומעוררת יותר הדים.

בין השנים 2007-2008 ערכה טלי גיל-שוורצברג עבודת תזה ”היצירה הזו היא של כולנו” ביער הר-חדר בנושא יצירה משותפת. העבודה כיסתה 3 פרויקטים שאמיר הינחה עם קהילת הר-אדר. העבודה זכתה בהצטיינות של אוניברסיטת חיפה.

להורדת הקובץ המכיל את העבודה לחצו כאן >

bottom of page