top of page

עמוד הטוטם

עץ הבריאה

עמוד הטוטם עץ הבריאה

הכניסה ליער הר אדר
2003


שיתף פעולה עם גידי בשן, קק”ל ודוד אפרתי, ראש מועצת הר אדר הובילו לפרויקט פיסול “עץ הבריאה”. התגבשה קבוצת תושבים מהר אדר ויחדו פיסלנו ביער במשך שנה שלמה בכל תנאי מזג-אוויר, המדורה והאוכל הנהדר תרמו למפגש מיוחד זה.


שמות המשתתפים יחדיו אנו מפסלים עד היום הם: איציק שחק, אמנון לוי, גבי בן-נון, גבי שפע, זהבה אפרתי, יגאל זקן, מיכאל ליטבק ורחל אקשטין. אנשים שחושבים בלב. יובל לופן מגינוסר תרם את גזע הברוש.

 

סמלים מלמטה למעלה:
אישה הרה, רגליה משורשות באדמה.
מיכל מים גדול.
צבי ארץ ישראלי.
קשת בענן, מים נובעים.
ציפור במעוף.
ענני גשם.
שמש.

גלרייה

ad11
ad9
ad10
ad8
ad7
ad6
ad2
ad5
ad1
ad4
ad3

וידאו

bottom of page